2012_0131_02
Tomasz Paluszyński,
Wyrok na Galileo Galilei jako nadużycie zarzutu herezji

W opartej na zdefiniowaniu pojęcia herezji analizie listów teologicznych
i korespondencji Galileo Galilei oraz na dokumentach inkwizycyjnych
i kościelnych pracy, autor prezentuje wywód prowadzący do konstatacji nadużycia ze strony instytucji szesnastowiecznego Kościoła katolickiego, jakim było orzeczenie skazującego florenckiego uczonego, bezpodstawnego wyroku, uznającego popełnienie przez niego herezji.

Wydanie I, Poznań 2012
Format 21 x 14,5 cm
ISBN 978-83-60517-78-9
ss. 102

Nakład wyczerpany

Spis treści