2012_0130_01
Tomasz Paluszyński,
Czy Rosja uczestniczyła w pierwszym rozbiorze Polski, czyli co zaborcy zabrali Polsce w trzech rozbiorach? Nowe okreśłenie obszarów rozbiorowych Polski w kontekście analizy przynależności i tożsamości państwowej Księstw Inflanckiego i Kurlandzkiego, prawnopaństwowego stosunku Polski i Litwy oraz podmiotowości przedrozbiorowej Rzeczpospolitej

Opracowanie poświęcono strukturze zunifikowanej, przedrozbiorowej Rzeczpospolitej. Autor podważa ugruntowane, potoczne i powszechne poglądy na temat rozbiorów. Zasadniczymi problemami jakich opracowanie dotyczy są: status Księstwa Inflanckiego oraz Księstwa Kurlandzkiego wobec pierwszej Rzeczpospolitej; podmiotowe relacje państw polskiego i litewskiego w jej ramach; wreszcie wynikająca z nich konstatacja, co, komu, który zaborca odebrał w kolejnych rozbiorach z lat 1772-1795.

Wydanie III poprawione
i uzupełnione, Poznań 2012

Format 17,5 x 12,5 cm
ISBN 978-83-60517-68-0
ss. 132

W sprzedaży,
cena:
23,00 zł
 detal,
17,00 dystrybutorzy

Spis treści