2010_0128_19
Wybrane aspekty pracy socjalnej, praca zbiorowa pod redakcją Adama Czabańskiego

Zbiorowa praca poświęcona została wybranym aspektom pracy socjalnej obejmującym: fundamentalne problemy pracy socjalnej, relacje pomiędzy pacą socjalną a zagadnieniami zdrowia i choroby, bogactwo aspektów pracy socjalej.

Wydanie I
Poznań 2011

Format 25x17,5 cm
ISBN 978-83-60517-81-9
ss. 176

Nakład wyczerpanySpis treści