2010_0127_18
Wojciech Skóra,
Placówki wywiadu polskiego w Chojnicach. Przyczeynek do dziejów Pomorza Zachodniego i Nadwiślańskiego w dwudziestoleciu międzywojennym

W okresie dwudziestolecia międzywojennego Chojnice były miastem granicznym Drugiej Rzeczpospolitej. Klin ziemi chojnickiej, skierowany ku Bałtykowi, wżynał się w obszar Rzeszy Niemieckiej. Z tego i innych powodów miasto było ośrodkiem intensywnych działań polskich służb specjalnych przeciwko Niemcom. Celem książki  jest opisanie tych prac, sylwetek oficerów wywiadu rezydujących w Chojnicach, ich agentów i przeciwników.
A ponieważ losy większości ludzi nie urwały się wraz z wybuchem wojny, ostatnia część książki poświęcona jest wydarzeniom po 1945 roku. Załączony obszerny zbiór dokumentów umożliwia spojrzenie na przeszłość oczami jej uczestników.

Wydanie I
Poznań 2011

Format 20,5x14,5 cm
ISBN 978-83-60517-82-6
ss. 458

Nakład wyczerpany
Spis treści