2010_0121_12
Andrzej Wojcieszak,
Podstawy logistyki, zaopatrzenia i dystrybucji

Książka stanowii fachowe komepndium przydatne
w rozwiązywaniu problemów towarzyszących organizacji sprawnego nabywania, zaopatrywania,  magazynowania, zarzadzania i dystrybucji materiałami, surowcami
i produktami przez przedsiębiorstwa.


Wydanie I
Poznań 2011

Format 20,5x14,5 cm
ISBN 978-83-60517-74-1
ss. 144

Nakład wyczerpany
Spis treści