2010_0120_11
Krzysztof Stryjkowski,
Vademecum kancelaryjno-archiwalne

Vademecum jest pomyślane jako pomoc zarówno dla osób stawiających pierwsze kroki
w pracy biurowej jak
i pracowników posiadających już pewien staż i doświadczenie. Zawiera omówienie podstawych zagadnień dotyczących współczesnej kancelarii oraz archiwum. Prezentuje zarówno teorię i przepisy jak i  wiele aspektów praktycznych.


Wydanie I
Poznań 2011

Format 20,5x14,5 cm
ISBN 978-83-60517-72-7
ss. 388

Nakład wyczerpany
Spis treści