2010_0118_09
Spuścizny w zbiorach poznańskich archiwów i bibliotek,
red. Hanna Krajewska, Józef Malinowski, Jarosław Matysiak

Praca zbiorowa omawiająca spuścizny w zbiorach poznańskich archiwów i bibliotek

Wydanie I
Poznań 2011

Format 20,5x14,5 cm
ISBN 978-83-60517-70-3
ss. 132

Nakład wyczerpany
Spis treści