2010_0117_08
Wojciech Skóra,
Działalność gdańskiej ekspozytury polskiego wywiadu wojskowego w latach 1920-1930


W książce autor analizuje struktury polskiego wywiadu wojskowego działającegow  Wolnym Mieście Gdańsku w latach 1920-1930. Przedstawia sylwetki oficerów, zakres zadań i stosowane metody. Ukazuje specyfiki siatek informacyjnych ulokowanych
w Gdńsku i połnocno-zachodnich obszarach Rzeszy Niemieckiej. Wyciąga nowatorskie wnioski na temat mechanizmów działania całego wywiadu polskiego
w omawianym okresie.

Wydanie I
Poznań 2011

Format 25,5x18 cm
ISBN 978-83-60517-69-7
ss. 368

Nakład wyczerpany
Spis treści