2011_0116_07.jpg
Przekład jako produkt i kontekst jego odbioru,
red. Iwona Kasperska i Alicja Żuchelkowska


Pozycja powstała z zamiarem zaprezentowania działalności translatorskiej w kontekście jej produktu końcowego (tekstu badź wypowiedzi) oraz zasięgu jego odbioru wkulturze docelowej. Nadrzędną cechą zamieszczonych tekstów jest ujęcie procesu przekładu niejako „od końca”
i  skupienie się tym samym na efekcie pracy tłumacza oraz na miejscu i roli przekładanych tekstów w kulturze i języku odbiorcy, a tym samym w społeczności rządzącej się innymi prawami niż kultura wyjściowa

Wydanie I
Poznań 2011

Format 20,5x14,5 cm
ISBN 978-83-60517-66-6
ss. 408

Nakład wyczerpany
Spis treści