2010_0113_05
Język w Poznaniu, nr 2

Periodyk Instytutu Językoznawstwa oraz Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wydanie I
Poznań 2011

Format 20,5x14,5 cm
ISBN 978-83-60517-65-9
ss. 260

Nakład wyczerpanySpis treści