2010_0108_20
Andrzej Wojcieszak,
Zarządzanie logistyczne w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na przykładzie opakowań typu PETWydanie I
Poznań 2010

Format 20,5x14,5 cm
ISBN 978-83-60517-59-8
ss. 90

Nakład wyczerpany

Spis treści