2010_0103_15
Przemysław Wiatrowski, Morfologiczne i leksykalne wykładniki negatywnych emocji w "Przewodniku Katolickim" z lat 1895-2005

Publikacja z zakrsu lingwistycznych badań nad prasą. Bazując na semnatycznych koncepcjach badawczych przynosi rezultaty w zakresie eksplikacji semantycznych. Dokonana przez autora analiza języka kolejnych roczników "Przewodnika Katolickiego" stanowi interesujacy materiał do dziejów kultury umysłowej w Polsce.


Wydanie I
Poznań 2010

Format 20,5x14,5 cm
ISBN 978-83-60517-49-9
ss. 368

Nakład wyczerpany

Spis treści