2010_0102_14
Tomasz Lisowski Leksyka Nowego Testamentu Biblii gdańskiej (1632) na tle porównawczym. Ujęcie kwantytatywno- dystrybucyjne

Specjalistyczna publikacja  analizująca Biblię gdańską z 1632 r. porównywaną z inymi polskojęzycznymi tłumadczeniami Pisma Świętego z tego okresu.


Wydanie I
Poznań 2010

Format 20,5x14,5 cm
ISBN 978-83-60517-50-5
ss. 534

Nakład wyczerpany

Spis treści