2010_0099_11
Starożytność – XX wiek. Teksty źródłowe do historii Kościoła, wybór i opracowanie Leszek Wilczyński

Publikacja źródłowa zawierająca materiały prezentujące dzieje Kościoła powszechnego i polskiego

Wydanie I
Poznań 2010

Format 20,5x14,5 cm
ISBN 978-83-60517-51-2
ss. 540

Nakład wyczerpany

Spis treści