2010_0097_09
Duszpasterska funkcja archiwów kościelnych. List okólny do Biskupów Diecezjalnych 


Wydanie I
Poznań 2010

Format 20,5x14,5 cm
ISBN 978-83-60517-53-6
ss. 38

Nakład wyczerpany

Spis treści