2010_0094_06
Język w Poznaniu, nr 1

Periodyk Instytutu Językoznawstwa oraz Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wydanie I
Poznań 2010

Format 20,5x14,5 cm
ISBN 978-83-60517-42-0
ss. 182

Nakład wyczerpany

Spis treści