2009_0080_10
Jan Papiór,
Aus fremden Rücken ist gut Riemen schneiden.
Das deutsche parömilogische Bild Polens. (Ein Versuch)

Niemieckojęzyczna publikacja prezentuje niemieckie przysłowia odnoszone do Polski, Polaków i polskości, skonstruowane
i funkcjonujące na przestrzeni dziejów. Ukazuje ich pochodzenie, kontekst, treść, sposób używania. Omawia obraz Polski i Polaków w oczach Niemców. Jego kształtowanie poprzez przysłowia
i utrwalanbie ich stereotypowego postrzegania.

Wydanie I
Poznań 2010

Format 20,5x14,5 cm
ISBN 978-83-60517-42-0
ss. 210

Nakład wyczerpany

Spis treści