2010_0089_01
Maciej Grzeszczak,
Kleczew w czasie powstania styczniowego 1863-1864.


Nie wiele wydarzeń w naszych dziejach ojczystych jest tak silnie związanych
z Kleczewem, jak powstanie styczniowe. Świadectwo umiłowania ojczyzny dawali zarówno walczący
w okolicach miasta powstańcy, jak
i kleczewianie. Mieszkańcy Kleczewa przed wybuchem powstania głosili hasło nieuniknionej walki zbrojnej
o suwerenność Polski, a gdy już wybuchło zasilili odziały powstańcze. To ostatnie w XIX stulecu powstanie narodowe było apogeum walczącej polskości. Insurgenci spod Kleczewa na trwale zapisali się w dziejach miasta
i w świadomości lokalnej społeczności. Również tutaj, gdy powstanie upadło, gdy władze carskie rozprawiły się
z "buntownikami", pozostał żałobny kir, zaczęła rodzić się legenda powstańczego czynu – hasło-symbol: Gloria Cictis.
Publikacja prezentuje losy powstania styczniowego w Kleczewie i jego okolicach.

Wydanie I
Poznań 2010

Format 20,5x14,5 cm
ISBN 978-83-60517-43-7
ss. 76

Nakład wyczerpany

Spis treści