2009_0080_02
Piotr Gołdyn (red.),
Protestantyzm w Polsce na przestrzeni dziejów

Wydanie I
Poznań 2009

Format 20,5x14,5 cm
ISBN 978-83-60517-40-1
ss. 256

Ekumeniczna, zbiorowa publikacja pokonferencyjna poświęcona dziejom protestantyzmu w Polsce oraz funkcjonowania protstantów w środowisku lokalnym.

Nakład wyczerpany

Spis treści