2009_0080_02
Leszek Wilczyński (red.),
Kościół Poznański w historiografii

Wydanie I
Poznań 2009

Format 20,5x14,5 cm
ISBN 978-83-60517-36-9
ss. 262

Zbiorowa publikacja pokonferencyjna poświęcona strukturze i zakresowi przygotowywanej nowej obszernej edycji dziejów Archidiecezji Poznańskiej.

Nakład wyczerpany

Spis treści