2009_0080_02
Adam Czabański,
Profilaktyka postcuicydalna dla młodzieży i jej rodzin

Wydanie I
Poznań 2009

Format 20,5x14,5 cm
ISBN 978-83-60517-39-0
ss. 136

Publikacja jest porafdnikiem dla osób które stykają się z przypadkami samobójczymi wśród młodzieży. Definiuje samobójswto  i próbę samobójczą. Opisuje ich specyfikę. Poświęca uwage samobójczym forom dyskusyjnym w internecie. Przedstawia mechanizmy i charakterystyke młodzieżowych paktów samobójczych. Zajmuje sie charakterystyka i mechanizmami tzw. samobójstw "zaraźliwych". Koncentruje sie na sposobach pomocy osobom osieroconym w wyniku samobójstwa bliskiej osoby, oraz osobom po próbie samobójczej oraz ich rodzicom. Zwraca wreszcie uwagę na możliwości działalności postsuicydalnej, zwłaszcza realizowanej przez dziennikarzy i katolickie duchowieństwo.

Nakład wyczerpany

Spis treści