2008_0077_09
Tomasz Paluszyński,
Siedem błędów niemieckich.
Przez społeczny egoizm po rewolucyjność. Wokół wojen światowych - rzeczywistość i alternatywy. (Reinterpretcyjne rozważania o analogiach, zasadach i działaniu)

Wydanie I Poznań 2008
Format 20,5x140,5 cm
ISBN 978-83-60517-13-0
ss. 246

Porównawcze studium odnoszące się do zasadniczych błędów Niemiec podczas obu dwudziestowiecznych wojen światowych oraz budowanych w okresach je poprzedzających systemów wartości: społecznych i politycznych. Autor prezentuje je na tle tych konfliktów. Zarysowuje potencjalne scenariusze, możliwe gsyby błędy te nie został popełnione.

Nakład wyczerpany
Spis treści