2008_0074_06
Tomasz Paluszyński,
Czy Rosja uczestniczyła w pierwszym rozbiorze Polski czyli co zaborcy zabrali Polsce w trzech rozbiorach? Nowe określenie obszarów rozbiorowych Polski w kontekście analizy przynależności i tożsamości poństwowej Księstw Inflanckiego i Kurlandzkiego, prawnopaństwowego stosunku Polski i Litwy oraz podmiotowości przedrozbiorowej Rzeczpospolitej

Wydanie II, poprawione i uzupełnione, Poznań 2008
Format 17,5x12,5 cm
ISBN 978-83-60517-28-4
ss. 112

Opracowanie poświęcono strukturze zunifikowanej, przedrozbiorowej Rzeczpospolitej. Autor podważa ugruntowane, potoczne i powszechne poglądy na temat rozbiorów. Zasadniczymi problemami jakich opracowanie dotyczy są: status Księstwa Inflanckiego oraz Księstwa Kurlandzkiego wobec pierwszej Rzeczpospolitej; podmiotowe relacje państw polskiego i litewskiego w jej ramach; wreszcie wynikające z nich rozszerzenie, co, komu, który zaborca odebrał w kolejnych rozbiorach z lat 1772 - 1795.

Cena: 17,00 zł
Spis treści