2008_0073_05
Jan Grzeszczak
Dall'Et
à dello Spirito Santo al New Age. Gioacchino da Fiore nella nuova religiosità

Wydanie I, Poznań 2008
Format 20,5x14,5 cm
ISBN 978-83-60517-27-7
ss. 286


Joachim z Fiore (1135-1202), kalabryjski mistyk i egzegeta, autor sugestywnej wizji epoki Ducha Świętego, poprzedzającej koniec dziejów, znalazł wielu kontynuatorów 
i naśladowców również w czasach współczesnych. Włoskojęzyczna książka jest swego rodzaju podróżą poprzez europejską filozofię, literaturę 
i politykę, tropem Joachimowych inspiracji. Punkt dojścia historycznej analizy stanowi świat XX-wiecznej nowej religijności, której ciekawym przykładem jest New Age (Era Wodnika), rezultat przebudzenia środowisk europejskiego 
i amerykańskiego okultyzmu. Zapowiadana przez Joachima z Fiore epoka Ducha Świętego wpisuje się 
w ten sposób w klimat religijny na przełomie drugiego i trzeciego tysiąclecia. 
Cena: 30,00 zł
Spis treści