2008_0069_01
Leszek Wilczyński,
Wybór tekstów źródłowych do historii Kościoła,
tom II: Nowożytność i czasy najnowsze


Wydanie I, Poznań 2008
Format 20,5x14,5 cm
ISBN 978-83-60517-17-8
Nakład: 120 egz.
ss. 298

Publikacja stanowi pomyślany jako pordęcznik wspomagający nauczanie studentów teologii zbiór tekstów źródłowych obrazujących dzieje Kościoła powszechnego do schyłku średniowiecza.

Nakład wyczerpany
Spis treści