2007_0065_08
Marek Mikołajczyk,
Jean Monnet. Inspirator zjednoczenia Europy

Wydanie I, Poznań 2007
Format 20,5x14,5 cm
ISBN 978-83-60517-19-2
Nakład: 220 egz.
ss. 188

Biografia francuskiego polityka, okresu między- i powojennego, który wraz
z Mauricem Schumannem stał się jednym z inspiratorów trwającego procesu integracji europsjskiej.

Nakład wyczerpany
Spis treści