2007_0064_07
Leszek Wilczyński,
Wybór tekstów źródłowych do historii Kościoła,
tom I: Starożytność i średniowiecze


Wydanie I, Poznań 2007
Format 20,5x14,5 cm
ISBN 978-83-60517-16-1
Nakład: 120 egz.
ss. 188

Publikacja stanowi pomyślany jako pordęcznik wspomagający nauczanie studentów teologii zbiór tekstów źródłowych obrazujących dzieje Kościoła powszechnego do schyłku średniowiecza.

Nakład wyczerpany
Spis treści