2007_0063_06
Piotr Kurlenda, Mariusz Wołos (red.)
Z dziejów chreścijaństwa,
tom I


Wydanie I, Poznań 2007
Format 20,5x14,5 cm
ISBN 978-83-60517-12-3
Nakład: 100 egz.
ss. 148

Zawierajaca artykuły poświęcone historii Kościoła zbiorowa publikacja otwierająca cykl: Z dziejów chrześcijaństwa.

Nakład wyczerpany
Spis treści