2007_0062_05
Leszek Wilczyński (red.),
Ksiądz Wacław Gieburowski (1877-1943)

Wydanie I, Poznań 2007
Format 20,5x14,5 cm
ISBN 978-83-60517-14-7
Nakład: 120 egz.
ss. 132

Stanowiąca pierwszy tom Materiałów do dziejów Archidiecezji Poznańskiej zbiorowa publikacja poświęcona jest życiu i twórczości kierownika i dyrygenta Chóru Katedralnego Archidiecezji Poznańskiej w okresie międzywojennym ks. prof. Wacława Gieburowskiego. Publikacja prezentuje także losy i dokonania chóru.

Nakład wyczerpany
Spis treści