2007_0061_04
Duchowa przypadłość.
Kobieta a doświadczenie chrześcijaństwa,
red. Małgorzata Grzywacz i Joanna Kicman


Wydanie I, Poznań 2007
Format 20,5x14,5 cm
ISBN 978-83-60517-09-3
Nakład: 300 egz.
ss. 188

Zbiorowa publikacja przedstawicielek poszczególnych odłamów chrześcijaństwa poświęcona kobiecej teologiii relacji pomiędzy kobietami różnych wyznań a Chrystusem.

Nakład wyczerpany
Spis treści