2007_0060_03
Jerzy Łacina
Słownik polsko-arabski


Wydanie I, Poznań 2007
Format 24x16 cm
ISBN 978-83-60517-15-4
Nakład: 200 egz.
ss. 938

Słownik polsko-arabski zawierający blisko 25 tys. haseł.

Nakład wyczerpany
Spis treści