2007_0059_02
Katarzyna Dzikowska
Ver-Antworten. Martin Buber über Sprache und Dichtung

Wydanie I, Poznań 2007
Format 20,5x14,5 cm
ISBN 978-83-60517-10-X
Nakład: 120 egz.
ss. 158

Niemieckojęzyczna publikacja poświęcona myśli Martina Bubra.

Nakład wyczerpany
Spis treści