2007_0058_01
Gizela Szwed
Pomniki, krzyże i inne święte znaki w parafiach gminy szamocińskiej

Wydanie II, Poznań 2007
Format 20,5x14,5 cm
ISBN 978-83-60517-11-6
Nakład: 500 egz.
ss. 74 + 26 il.

Autorka szczegółowo prezentuje sakralne obiekty pomnikowe i krzyże znajdujące się na obszarze parafii
w gminie szamocin tj. parafii pw. Najświętszej maryi Panny Wspomożenia Wiernych w Szamocinie, parafii pw. Św. Józefa w Raczynie, parafii pw. Św. Anny w Jaktorowie. Publikację wzbogacają opisy dziejów parafii oraz liczne ilustracje.

Nakład wyczerpany
Spis treści