2006_0057_07
Gizela Szwed
Pomniki, krzyże i inne święte znaki w arafiach gminy szamocińskiej.

Wydanie I, Poznań 2006
Format 20,5x14,5 cm
ISBN 83-60517-00-2
ISBN 978-83-60517-00-0
Nakład: 600 egz.
ss. 72 + 24 il.

Autorka szczegółowo prezentuje sakralne obiekty pomnikowe i krzyże znajdujące się na obszarze parafii
w gminie szamocin tj. parafii pw. Najświętszej maryi Panny Wspomożenia Wiernych w Szamocinie, parafii pw. Św. Józefa w Raczynie, parafii pw. Św. Anny w Jaktorowie. Publikację wzbogacają opisy dziejów parafii oraz liczne ilustracje.

Nakład wyczerpany
Spis treści