2006_0056_06
Archiwariusz
Biuletyn Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu
nr 2 (2006)

Wydanie I, Poznań 2006
Format 20,5x14,5 cm
ISBN 83-60517-24-X
ISBN 978-83-60517-24-6
Nakład: 200 egz.
ss. 114

Nakład wyczerpany
Spis treści