2006_0054_04
Własność i interesy w dobie transformacji ustrojowej,
red. Jacek Tittenbrun

Wydanie I, Poznań 2006
Format 20,5x14,5 cm
ISBN 83-60517-02-9
ISBN 978-83-60517-02-4
Nakład: 300 egz.
ss. 324

Zbiorowa praca prezentujca zagadnienia z zakresu problematyki własności i konfliktów interesów w dobie współczesnej transformacji ustrojowej. Autorzy podejmują m. in. takie tematy jak: prywatyzacja kapitałowa, pasożytnicze grupy interesu, efekty ekonomiczno-społeczne prywatyzacji, transformacja własności, sprzeczności interesów w procesie restrukturyzacji, defragmentacja klasowa, socjologiczne aspekty bezrobocia, bezdomność.

Nakład wyczerpany
Spis treści