2006_0052_02
Wiesław Andrzej Koźmiński
Wprowadzenie do Tai Chi

Wydanie II, Poznań 2006
Format 20,5x14,5 cm
ISBN 83-60517-06-1
ISBN 978-83-60517-06-2
Nakład 200 egz.
ss. 128

Książka stanowi przystępny, pełny instruktaż ćwiczeń Tai Chi. Zawiera także rozważania z zakresu medytacji
i filozofii Tai Chi.

Nakład wyczerpany
Spis treści