2006_0051_01
Amir Jan Fazlagić
Intellectual Capital and Benchmarking


Wydanie I, Poznań 2006
Format 20,5x14,5 cm
ISBN 83-60517-01-0
ISBN 978-83-60517-01-7
Nakład: 300 egz.
ss. 212

Nakład wyczerpany
Spis treści