2005_0049_09
Ludwika Amber,
Australijska zima i inne wiersze
Australischer Winter und andere Gedichte

Wydanie I, Poznań 2005
Format 20,5x14,5 cm
ISBN 83-88856-62-6
ISBN 978-83-88856-62-4
Nakład: 500 egz.
ss. 120

Wydany w dwujęzycznej wersji, po polsku i w niemieckim tłumaczeniu tomik poezji polskiej autorki zamieszkującej w Australii.

Nakład wyczerpany
Spis treści