2005_0048_08
Adam Czabański,
Rezygnacja z życia w obliczu klęski żywiołowej.
Powódź 1997 roku w Polsce.

Wydanie I, Poznań 2005
Format 20,5x14,5 cm
ISSN 83-88856-77-4
Nakład: 420 egz.
ss. 152

Publikacja stanowiąca statystyczno-socjologiczną analizę samobójstw będących następstwem powodzi z roku 1997 w Polsce.

Nakład wyczerpany
Spis treści