2005_0047_07
b>Archiwariusz
Biuletyn Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu, nr 1 (2005)

Wydanie I, Poznań 2005
Format 20,5x14,5 cm
ISSN 83-88856-87-1
Nakład: 420 egz.
ss. 180

Periodyk Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu.

Nakład wyczerpany
Spis treści