2005_0046_06
Marcin Maciejewski,
Periodyczne publikacje przedsiębiorstw jako element ich lokalnej kompetencji komunikacyjnej. Perspektywa pragmalingwistyczna.
Zeszyty Naukowe Katedry Glottodydaktyki i Translatoryki UAM, nr 1, 2005

Wydanie I, Poznań 2005
Format 20,5x14,5 cm
ISSN 83-88856-81-2
Nakład: 100 egz.
ss. 156

Studium o komunikacji w przedsiębiorstwie będące opisem jednego z najważniejszych środków komunikacji, jakim są wewnętrzne, periodyczne publikacje przedsiębiorstw (PPP). Autor przeprowadza analize tego, co czyni nadawca PPP komunikując sie za pośrednictwem tego medium. Przeprowadza pragmatyczną analize wybranych tekstów celem ukazania obszarów istotnych z punktu widzenia lokalnej kompetencji komunikacyjnej.

Nakład wyczerpany
Spis treści