2005_0045_05
Tadeusz Ficowski,
Paraglot język powszechny (1942-1944).
Z pism pośmiertnych wydała i zaopatrzyła w przedmowę oraz uwagi do tekstu dzieła Alicja Sakaguchi

Wydanie I, Poznań 2005
Format 20,5x14,5 cm
ISBN 83-88856-97-9
ISBN 978-83-88856-97-6
Nakład: 300 egz.
ss. 372

Publikacja jest podręcznikiem do nauki wariantu powszechnego języka esperanto sformułowanego w okresie
II wojny światowej przez Tadeusza Ficowskiego pod nazwą Paraglot. Podręcznik zawiera szczegółowe omówienie gramatyki języka, zasad opracowania edytorskiego, samouczek, przykładowe teksty, obszerne słowniki powszechno-polski oraz polsko-powszechny.

Nakład wyczerpany
Spis treści