2005_0044_04
pismo pierwsze_02

Wydanie I, Poznań 2005
Format 14,5x21 cm
ISBN 83-88856-42-1
Nakład 200 egz.
ss. 72

Nakład wyczerpany
Spis treści