2005_0043_03
Magdalena Skrzypczak,
Status społeczno-ekonomiczny oraz styl życia jako czynniki różnicujące proces starzenia sie mężczyzn
Monografie Instytutu Antropologii UAM, t. 11

Wydanie I, Poznań 2005
Format 28x21 cm
ISBN 83-87800-50-3
Nakład 120 egz.
ss. 110

Nakład wyczerpany
Spis treści