2005_0042_02
Danuta Konieczka-Śliwińska
Benedyktyni mogileńscy
Zarys dziejów - życie codzienne - duchowość i kultura

Wydanie I i II, Poznań 2005
Format 14,5x21 cm
ISBN 83-88856-52-9
Nakład 200 i 300 egz.
ss. 176, 8 s. il.

Publikacja poświęcona historii jednego z pierwszych klasztorów benedyktyńskich na ziemiach polskich usytuowanego w wielkopolskim Mogilnie. Autorka prezentuje dzieje benedyktynów mogileńskich na tle losów zakonu w Polsce i w Europie.

Nakład wyczerpany
Spis treści