2005_0041_01
Nauczycielskie filozofie nauczania przyrody,
Agata Michalak (red.)

Seria: Nauczanie przyrody w szkole podstawowej, zeszyt 2, 2005

Wydanie I, Poznań 2005
Format 20,5x14,5 cm
ISBN 83-88856-82-0
ISBN 973-83-88856-82-2
ISBN 83-88856-12-X (seria)
ISBN 973-83-88856-12-9 (seria)
Nakład: 300 egz.
ss. 92

Praca zbiorowa poświęcona problematyce nauczania przyrody
w szkole podstawowej, ze szczególnym uwzględnieniem filozofii nauczania, metodyki, kompetencji pedagogów oraz praktyki edukacyjnej.

Nakład wyczerpany
Spis treści