2004_0039_10
Leszek Wilczyński (red.)
Ostrów Tumski - kolebka Poznania
Materiały z sesji naukowej, Poznań, 4 listopada 2003 roku

Wydanie I, Poznań 2004
Format 14,5x21 cm
ISBN 83-88856-57-X
Nakład 150 egz.
ss. 172

Stanowiąca owoc sesji naukowej zbiorowa publikacja poświęcona dziejom najstarszej w Polsce katedry poznańskiej oraz Ostrowa Tumskiego w Poznaniu.

Nakład wyczerpany
Spis treści