2004_0038_09
Dariusz Pacak
Dom Złotego Runa
Das Haus des goldenen Vlieses
Przekład/Übersetzung Dorothea Müller-Ott

Wydanie I, Poznań 2004
Format 14,5x21 cm
ISBN 83-88856-02-2
Nakład 300 egz.
ss. 96

Tomik poezji polskiego poety zamieszkałego w Wiedniu stanowiący refleksje autora nad przemijaniem, wartościami kultur i zróżnicowania regionalnych rzeczywistości oraz natury ludzkiej. Wiersze zamieszczone
w oryginale polskim oraz tłumaczeniach na język niemiecki i angielski stanowią w zamyśle pomysłodawców publikacji materiał dydaktyczny dla studentów translatoryki i glottodydaktyki

Nakład wyczerpany
Spis treści