2004_0037_08
Bożena Górczyńska-Przybyłowicz (red.),
Historia regionalna
Wystąpienia i prezentacje studentów przygotowane na zajęciach prof. Bożeny Górczyńskiej-Przybyłowicz

Wydanie I, Poznań 2004
Format 14,5x21 cm
ISBN 83-88856-17-0
Nakład 150 egz.
ss. 216

Nakład wyczerpany
Spis treści